Steg som blir tatt av regjeringen for å gjøre webdesign et godt karrierevalg

Steg som blir tatt av regjeringen for å gjøre webdesign et godt karrierevalg

Regjeringen tar ulike steg for å gjøre webdesign til et godt karrierevalg. Det er ingen tvil om at internett er kommet for å bli, og man vil trolig se en enda større Les mer

 

Tannhjul i systemet

For at noe skal fungere optimalt, må alle enkeltdeler fungere også. Det hjelper ikke at bare hovedkomponentene virker, dersom ikke de andre virker. Slik er det med alle sider av livet, enten det er i arbeid eller familie.

Man skal tidlig krøkes den som skal…

For det er ikke all utdanning som fører til lykke og arbeid mange år til ende. For mange kan hobbyen eller en interesse være noe man kan leve av.Enkelte er selvlærte og kan ha mye mer utbytte av dette enn å gå på skole og kurs.

Faktorer man må vurdere ved design av nettside

Når man skal designe en nettside er det en rekke ulike faktorer man må tenke på. Det viktigste er å foreta en nøye kartlegging og planlegging før man starter prosessen. Først etter at man har funnet ut hva man trenger og ønsker bør man sette i gang prosessen.

Ulike typer webdesign

Det finnes en rekke ulike typer webdesign, og hvilken type som passer for hver enkelt bedrift avhenger i stor grad av hvilken kundegruppe man har, hvilket budsjett man har og dessuten hvilke ønsker man har.