Category Archives: utvikling av nettstedet

Populariteten av webdesign som karriere hos unge

De siste årene er det blitt stadig mer populært å velge webdesign som karriere, og dette gjelder spesielt hos unge. Dette henger nok nøye sammen med den økte tilgjengeligheten av ulike designverktøy som gjør webdesign mer tilgjengelig.

Steg som blir tatt av regjeringen for å gjøre webdesign et godt karrierevalg

Regjeringen tar ulike steg for å gjøre webdesign til et godt karrierevalg. Det er ingen tvil om at internett er kommet for å bli, og man vil trolig se en enda større økning i etterspørselen for dyktige webdesignere i årene fremover.

Norsk kulturs påvirkning på webdesign

Det er vel ingen overraskelse at kulturen til en stor grad påvirker webdesign. Ved utvikling av nettsider må man legge mye vekt på kulturelle variabler slik at innholdet og utformingen skal være aktuell for en rekke ulike brukere.

Formelle institusjoner i Norge som tilbyr undervisning innen webdesign

Webdesignere kommer fra en rekke ulike utdanningsbakgrunner, blant annen innen webdesign, grafisk design, multimediedesign og programmering. Slike utdannelser er tilgjengelige både på fagskoler, høyskoler og universiteter. I tillegg finnes det en rekke kurs for de som ønsker etter- eller videreutdanning. Hvilken løsning man velger kommer i stor grad an på hvilken situasjon man er i, og hva økonomien tillater.