Category Archives: utvikling av nettstedet

Prisene på webdesign i Norge

Når det gjelder priser på webdesign i Norge er dette sterkt varierende. Hva det koster å utvikle en nettside varierer i stor grad ut fra hvilke behov og ønsker man har. Det er selvfølgelig også slik at ulike webdesignfirmaer opererer med ulik pris.

Hvordan du kan starte et webdesignfirma i Norge

Når man vil starte et eget webdesignfirma er det viktig å foreta grundig forarbeid og planlegging. Dersom man trenger støtte fra andre i startfasen må man kunne dokumentere realistiske planer og grundig planlegging for å kunne opprette tillit.

Hvordan kan du lære webdesign i Norge

For å lære webdesign kreves det at man går en skole hvor de underviser i web -design. Allerede fra ungdoms- og videregående skole kan man gå linjer hvor det undervises i grunnleggende web-design.

Karrieremuligheter innen webdesign i Norge

Karrieremulighetene for webdesignere er like store nå som noen gang tidligere. Det er nemlig en forutsetning for gode nettsider at de vekker oppmerksomhet. Det gjør de ved at sidene er flott utformet, med enkelt brukergrensesnitt som samtidig fører til at folk blir interesserte.