Hvordan designe en brukervennlig nettside

Brukervennlighet blir ofte feilaktig ansett for å være det samme som brukskvalitet, et av elementene i Morville-modellen. Mens brukskvalitet beskriver i hvor stor grad brukeren klarer å oppnå målene raskt, effektivt og tilfredsstillende, handler brukervennlighet om alle aspekter av brukerens opplevelse. Innen webdesign handler således målet om brukskvalitet om å skape en nettside som er enkel å bruke, mens målet om brukervennlighet handler om å lage en nettside som gjør brukeren fornøyd. Sagt på en annen måte handler brukskvalitet om i hvor stor grad brukeren kan oppnå målene sine under besøk på et nettsted, mens brukervennligheten omhandler hvordan brukeren oppfatter interaksjonen sin med nettstedet.

Brukervennlighet omhandler overvåking, analysering og behandling av brukerens følelser og motivasjon ved besøk hos en nettside. Når man skal designe en nettside som skal være mest mulig brukervennlig for de ulike besøkende må man dermed benytte en forståelse for disse faktorene i tillegg til brukeroppførsel, miljø og kweb-845171_960_720ultur. Man må altså forstå brukeren for å kunne oppnå en tilfredsstillende grad av brukervennlighet. Mens man i stor grad klarer å skape brukskvalitet uavhengig av hvem det er som besøker nettstedet, kreves det en bredere forståelse av kundegruppen for å oppnå brukervennlighet.

Når man skaper et nettsted for å tiltrekke seg nye kunder til en bedrift er det viktig å legge bort sine egne preferanser og ønsker. Det spiller ingen rolle hva man selv ønsker – det som betyr noe er hva besøkende vil. For å oppnå brukervennlighet må man derfor kjenne kundene sine, eller potensielle kunder. I utviklingsfasen av bedriftens nettside er det derfor nyttig å tenke gjennom hvilken opplevelse eksisterende kunder forventer å oppnå ved et besøk, og ikke minst hva potensielle kunder ønsker å oppnå. Ved å sørge for god brukervennlighet tar man både vare på kundene man allerede har og gir et godt inntrykk for nye kunder.