Hvordan designe en nettside som har brukskvalitet

Brukskvalitet er et av elementene i Morville-modellen og et av de viktigste punktene i å skape et vellykket nettsted. Begrepet handler om hvor enkelt det er å bruke et nettsted, det vil si i hvor stor grad brukeren er i stand til å oppnå målene med besøket raskt, enkelt og feilfritt. Det er selvsagt liten vits i å bruke tid og ressurser på å skape et nettsted dersom besøkende ikke klarer på bruke det til det tiltenkte formålet, og det er derfor viktig å tenke på å lage nettsider med så god brukskvalitet som mulig.

Det dette i praksis betyr er at man ønsker å presentere informasjonen og valgene besøkende har på en tydelig og presis måte. De ulike elementene må være plasserte på riktig sted for å unngå forvirring og nettstedets ulike funksjoner må ikke være tvetydige. Når man designer en nettside må man dessuten være oppmerksom på at besøkende benytter ulike enheter, plattformer og nettlesere, og at nettstedet skal ha brukskvalitet for alle, uansett hvilken fysisk enhet man benytter for å vise innholdet. I tillEditor_Growth_and_Contribution_Program_logoegg er det viktig å tenke på at det som gir brukskvalitet for én person ikke nødvendigvis er det for en annen. Bedriftens nettsted skal passe for alle aldersgrupper og begge kjønn.

Jo mer brukskvalitet et nettsted har, jo større er sjansen for at brukeren blir værende på nettstedet og dermed øker muligheten for å skaffe en ny kunde til bedriften betraktelig. Førsteinntrykket en besøkende får av nettstedet kan være nok til at vedkommende skynder seg videre til neste nettsted, og det er derfor viktig at brukskvaliteten skinner gjennom i alle deler av nettstedet. Dersom nettstedet har brukskvalitet vil gjerne kunden komme tilbake og i tillegg anbefaler nettstedet til andre. Ved å sørge for å ha en god brukskvalitet på nettstedet kan dermed bedriften både skaffe nye kunder og sørge for at allerede eksisterende kunder blir værende hos bedriften.