Hvordan du kan starte et webdesignfirma i Norge

Når man vil starte et eget webdesignfirma er det viktig å foreta grundig forarbeid og planlegging. Dersom man trenger støtte fra andre i startfasen må man kunne dokumentere realistiske planer og grundig planlegging for å kunne opprette tillit. For å kunne opprette en levedyktig virksomhet er det en forutsetning at man har planlagt strategien sin og det er dessuten en fordel å ha utført markedsundersøkelser. I planleggingsfasen må man utarbeide en forretningsidé, utarbeide prospekter for eventuelle samarbeidspartnere eller sponsorer og avgjøre hvorvidt det er marked for tjenesten man ønsker å tilby. Deretter må man velge organisasjonsform, og dette vil ha stor betydning når det gjelder ansvar, skatt, risiko, plikter og rettigheter.

Den enkleste organisasjonsformen er enkeltpersonsforetak. I et slikt foretak er det eieren som selv er ansvarlig for næringsvirksomheten. Det finnes ingen egen lov for enkeltpersonsforetak, og eieren har alt økonomisk ansvar i foretaket. Skattemessig blir enkeltpersonsforetak skattet sammen med privatpersonen som eier foretaket. Selskapets overskudd beskattes dermed sammen med eierens øvrige inntekter, og eventuelt tap er fradragsberettiget.

Dersom man velger å danne et aksjeselskap må man skaffe en aksjekapital på minst 30.000 kr. Eierne i et aksjeselskap har ikke personlig, økonomisk ansvar, men kan tape aksjeinnskuddet sitt. Flere formelle prosedyrer må gjennomgås før virksomheten kan settes igang, blant annet må økonomi, rettigheter og plikter være entydig avtalt mellom stifterne. Kunder og leverandører må dessuten gis sikkerhet. For alle aksjeselskap gjelder aksjeloven.

Når man har bestemt seg for hvilken organisasjonsform man ønsker å velge, må man avgjøre hvorvidt man skal benytte regnskapsfører og revisor. Det kreves ikke at man har regnskapsfører, men i enkelte tilfeller er dette sterkt anbefalt, spesielt for aksjeselskaper. Deretter bør man sette seg nøye inn i regler om skatter og avgifter og krav til regnskap. Både enkeltpersonsforetak og aksjeselskaper må registreres ved å fylle ut en registermelding via Altinn.