Norsk kulturs påvirkning på webdesign

Det er vel ingen overraskelse at kulturen til en stor grad påvirker webdesign. Ved utvikling av nettsider må man legge mye vekt på kulturelle variabler slik at innholdet og utformingen skal være aktuell for en rekke ulike brukere. Verdiene og avgjørelsene våre påvirkes av forholdene vi vokste opp i, både hjemme og i samfunnet forøvrig. Mennesker fra ulike kulturer møter stort sett de samme utfordringene i livet, men benytter ulike metoder for å løse problemer og nå målene sine. Kulturen påvirker alt man gjør, inkludert hvordan man benytter ulike nettsider, og norsk kultur påvirker følgelig norsk webdesign.

Dersom man sammenligner nettsider fra ulike land med hverandre kan man ofte finne tydelige forskjeller som går igjen fra nettside til nettside. Slike forskjeller er gjerne et direkte resultat av landenes ulike kultur, og kan for eksempel vise seg i bruk av bilder eller lenker til sosiale media. Det vil dessuten være store variasjoner i forhold til hvor formell teksten er og hvordan teksten fremstilles. De ulike landene har dessuten forskjellige tradisjoner og normer, som selvfølgelig gjør seg gjeldende også på nettet. Dette gjør det vanskelig å lage globale nettsider, ettersom det er så mange ulike kulturer å ta hensyn til.

Akkurat som i alle andre land er norsk webdesign i større eller mindre grad påvirket av den norske kulturen. Når man skal lage nettsider for mennesker i en viss kultur er det nemlig viktig å tilpasse seg brukerne for å gi økt brukervennlighet. Nettsider som er designet for bruk i Norge tar derfor hensyn til norsk kultur og norske verdier, slik at norske brukere skal kunne føle en tilknytning til og få en god opplevelse ved besøk på den aktuelle nettsiden. Nordmenn vil gjerne ha alle nettsider på norsk, de vil ha norsk kundestøtte, de vil betale med norske penger, og aller helst vil de at nettsidene de besøker skal gjenspeile sine egne kulturelle verdier.