Populariteten av webdesign som karriere hos unge

De siste årene er det blitt stadig mer populært å velge webdesign som karriere, og dette gjelder spesielt hos unge. Dette henger nok nøye sammen med den økte tilgjengeligheten av ulike designverktøy som gjør webdesign mer tilgjengelig. Mens det før var vanskelig å skaffe deg nødvendig kompetanse innen webdesign, kan nå nærmest hvem som helst med datakunnskaper lage imponerende nettsider. Dette forklarer i stor grad hvorfor det er unge som i første rekke prøver seg på dette feltet – dagens unge har vokst opp med internett og data, og har gjerne en ekstra sterk interesse for dette. Man har de siste årene dessuten sett en økt satsning på utdannelse innen webdesign hos norske høyskoler og universiteter. Unge kan nå starte rett på studier i webdesign rett etter fullført videregående opplæring.

En annen grunn til at flere og flere satser på en karriere innen webdesign er den økte etterspørselen på markedet. I en stadig mer teknologisk hverdag ser flere og flere bedrifter seg nødt til å utvide virksomheten sin til nettet, og med økt forespørsel har flere og flere unge begynt å satse på en karriere innen webdesign. Mens webdesignere før var mangelvare, har man de siste årene sett en utvikling der man har en overflod av webdesignere. Disse er gjerne unge, lovende talent.

Det at det først og fremst er unge som skaper seg en karriere innen webdesign er neppe noen stor overraskelse. Den yngre generasjonen har vokst opp med både datamaskin og mobiltelefon, og har alltid internett for hånden uansett hvor de er. De som allerede var voksne da datamaskiner ble allemannseie og internett ble introdusert, har gjerne et dårlig forhold til den nye teknologien. Unge har imidlertid et helt naturlig forhold til dette og benytter datamaskinen i det daglige. Data og internett er dessuten en stor interesse for mange i den yngre garde, og flere ønsker å jobbe innen nettopp dette.