Prisene på webdesign i Norge

Når det gjelder priser på webdesign i Norge er dette sterkt varierende. Hva det koster å utvikle en nettside varierer i stor grad ut fra hvilke behov og ønsker man har. Det er selvfølgelig også slik at ulike webdesignfirmaer opererer med ulik pris. Noen firmaer er dyrere enn andre, men leverer til gjengjeld gjerne en bedre kvalitet. De ulike webdesignerne opererer dessuten med ulike måter å prise tjenestene sine. Mens noen tilbyr pakkepriser av ulike typer, tar andre firmaer betaling per time.

Dersom man velger en pakkepris må man passe på å velge en pakke som dekker alle behovene man har, og dessuten tenke på behov som måtte oppstå underveis i prosessen. Slike pakker kommer med ulike spesifikasjoner, og har for eksempel et begrenset antall undersider eller mangler sosiale media. Dersom man underveis i prosessen innser at man må opp til neste prisnivå vil man potensielt måtte både betale mer enn hos andre firmaer og dessuten betale for funksjonalitet man egentlig ikke trenger. Enkelte webdesignfirmaer tilbyr en skreddersydd pakkepris basert på kundens behov og ønsker.

Dersom man sammenligner pakkene hos de ulike webdesignfirmaene vil man i tillegg også finne store prisvariasjoner. Enkelte firmaer tar 10 eller til og med 20 ganger mer enn andre, og da kan man selvfølgelig lett være fristet til å velge det billigste alternativet. Hvorfor betale 100.000 kr for en nettside når du kan få den til 5.000? I realiteten er det dessverre slik at det billigste sjelden er det beste. Grunnen til at enkelte webdesignfirmaer kan tilby så billige tjenester at de benytter ferdige maler. Det vil si at de har et sett med ferdige nettsider som de bare endrer innholdet og menyene i. Dette gjør at de kan masseprodusere nettsider og dermed ta seg mindre betalt. Ulempen med slike nettsider er imidlertid at alle blir veldig like, og det er dermed vanskelig for bedriften å skille seg ut fra mengden.