Steg som blir tatt av regjeringen for å gjøre webdesign et godt karrierevalg

Regjeringen tar ulike steg for å gjøre webdesign til et godt karrierevalg. Det er ingen tvil om at internett er kommet for å bli, og man vil trolig se en enda større økning i etterspørselen for dyktige webdesignere i årene fremover. I dagens marked finnes det allerede en overflod av webdesignere, men flere av disse er amatører som mangler både erfaring og utdannelse. Man ønsker selvfølgelig heller å få flere kvalifiserte webdesignere, og tiltak for å oppnå dette inkluderer å øke satsningen på utdannelse ved statlige skoler og ikke minst å øke statusen yrket har.

De siste årene har det blitt gitt midler til stadig flere utdanningsprogrammer innen webdesign ved norske høyskoler og universiteter. Flere steder i landet er det nå mulig å skaffe seg en solid utdannelse innen både grafisk design, webutvikling og webdesign. Høyskolene i Bergen og Volda tilbyr begge bachelorprogrammer innen dette feltet, og gir studentene grunnleggende kunnskaper innen webdesign og grafisk design. Høyskolen i Sørøst-Norge har et årsstudium innen informasjonsteknologi med dynamisk webdesign. Det bevilges dessuten penger til etter- og videreutdanning innen webdesign via Statens Lånekasse. Nettstudiene hos NKI og eCademy inkluderer en rekke programmer innen webutvikling og grafisk design, og de fleste av disse kvalifiserer for økonomisk støtte via Lånekassen.

Et annet viktig tiltak som er igangsatt er å øke statusen til webdesign som karriere. Flere ser fremdeles på dette som et lavstatus-yrke uten formell kompetanse. Ved å øke oppmerksomheten rundt det stadig økende studietilbudet innen denne sektoren, og dessuten ved å vise til et økt behov for kompetanse innen nettopp webdesign prøver regjeringen å øke yrkets status. Andre virkemidler inkluderer å opprette flere nye, offentlige stillinger innen dette feltet, og å iverksette en økning av lønnsnivået. Regjeringen har dessuten antydet hvor viktig denne jobbsektoren er i fremtiden og at de stiller seg svært positive til denne yrkesgruppen.