Tannhjul i systemet

For at noe skal fungere optimalt, må alle enkeltdeler fungere også. Det hjelper ikke at bare hovedkomponentene virker, dersom ikke de andre virker. Slik er det med alle sider av livet, enten det er i arbeid eller familie. Dersom en bedrift gjør det kjempebra, er det ikke noe poeng dersom ikke innkjøps-ingeniørene gjør jobben sin og bestiller flere varer. Er en familiefar veldig syk, vil det være en svekkelse for familien som helhet.
Mange bedriften tenker ikke gjennom konsekvensene av helhetlig fokus. I stedet har de bare fokus på inntjening. Da kan det hende de går konkurs ganske så fort. Når man skal starte en nettbutikk bør man også ha husket på markedsføring.

Gode ideer må ikke skyves under teppet

For har man en god ide, men mangler måter å få informasjonen ut på, kan man i verste fall oppleve at andre får ut ideen før, og at hele opplegget går i vasken. Derfor må man bruke eksperter på design av nettsider, og på hvordan man programmerer på data-mediets språk. Som alle er tannhjul i et større system, må alle delene fungere, og dersom en tann begynner å bli avstumpet og rund, må man ha de verktøy som skal til for å gjøre tannhjulet skarpt og klart for nye oppgaver igjen. Det kan være hjelpende å opparbeide seg kunnskap om responsive web design dersom man er helt fersk på området, for der vil man få den hjelpen man trenger for å sette opp en webshop, blogg eller nettside, for den saks skyld.
Og er det ikke nok, kan man sågar ta mer utdanning innenfor feltet for å øke kompetansen. Og vil man ikke det, kan man sende en ansatt til å ta de kursene man trenger for å fikse det beste web-designet man bare kan drømme om. For man blir ikke konge av bare å ha en god ide, man må også få den ut til de potensielle brukerne.