Ulike typer webdesign

Det finnes en rekke ulike typer webdesign, og hvilken type som passer for hver enkelt bedrift avhenger i stor grad av hvilken kundegruppe man har, hvilket budsjett man har og dessuten hvilke ønsker man har. Det har etter hvert blitt mer og mer vanlig å bla gjennom nettet på mobilen eller nettbrettet, og dette stiller helt andre krav til webdesign enn om man kun bruker datamaskinen. Et webdesign må dessuten fungerer på tvers av nettlesere og plattformer. Nedenfor finner du en oversikt over tre ulike typer webdesign.

Fast design

Faste nettsider har en bestemt bredde som ikke endres når størrelsen på nettleseren endres. På mindre enheter som smarttelefoner eller nettbrett vil slike nettsider dermed være vanskeligere å vise. Det kan være svært irriterende å måtte bla bortover for å se resten av innholdet eller å måtte zoome inn eller ut for å kunne lese teksten. Når nettleserens størrelse reduseres eller økes vil dessuten ikke bilder og tekst vises på riktig måte.

Flytende design

Flytende design innebærer at innholdet på nettsiden utvides eller reduseres slik at det passer til bredden av nettleseren. Innholdet vil dermed se ut som at det er utvidet eller krympet. Kolonnene som inneholder nettsidens innhold er bygd opp av prosenter i stedet for faste kolonner som benyttes i et fast design, og kolonnene vil dermed økes og reduseres i forhold til hverandre.

Responsivt design

Dette designet gjør det enklere å vise nettsider på ulike enheter ved å gjøre det unødvendig å endre størrelsen, bla eller zoome inn/ut på nettsidens innhold. Ved å benytte responsivt design oppnår man brukskvalitet både på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner, og man slipper å designe flere nettsider i ulike formater for de forskjellige enhetene. Nettsider som er laget med responsivt design viser ulikt innhold ettersom nettleseren utvides eller reduseres. Bilde- og videokvaliteten endres dessuten avhengig av kvaliteten på internettforbindelsen.