Viktigheten av et godt webdesign

Utover det faktum at det er essensielt å ha et nettsted, må bedriften dessuten sørge for at informasjonen som tilbys på dette nettstedet presenteres på en bra måte. Det er liten vits i å tilby et nettsted dersom det ikke klarer å få frem informasjon om den aktuelle bedriften på en tydelig måte. Webdesign er selve utformingen av nettstedet, og henviser normalt til nettsidenes brukergrensesnitt. En nettside vil normalt inneholde ulike typografiske virkemidler som avsnitt og overskrifter, ulike bilder, skjemaer og tabeller, og dessuten lenker til andre deler av bedriftens nettsted.

Morville-modellen beskriver på en enkel måte hva som utgjør selve brukeropplevelsen på en nettside, og hvilke elementer som må inngå på et godt konstruert nettsted. Denne modellen sieWeb_designer_Indiar det er 6 ulike elementer som avgjør nettstedets verdi. De ulike elementene er nyttig, attraktivt, tilgjengelig, troverdig, finnbart og brukervennlig. Ved å sørge for at bedriften har et nettsted som oppfyller alle disse kravene, er man godt på vei mot å sikre nye kunder og ikke minst beholde allerede eksisterende kunder. De ulike elementene i Morville-modellen beskrives nedenfor.

Nettstedet må være nyttig for brukeren, det vil si ha en faktisk bruksverdi. For bedriften innebærer dette at man må tilby relevant informasjon som brukeren faktisk har behov for. Nettstedet bør videre være attraktivt slik at det oppleves som tiltalende for besøkende. Dette kan være et nøkkelelement i å tiltrekke nye kunder til bedriften. Det er selvfølgelig også en nødvendighet at nettstedet skal være tilgjengelig for alle brukere, uavhengig av enhet, nettleser og plattform. Nettsidene bør dessuten tilpasses besøkende med funksjonsutfordringer, for eksempel fargeblindhet, svaksynthet osv. Videre må både selve nettstedet og innholdet være finnbart, det vil si at man kan finne bedriftens nettside i en søkemotor og at informasjonen på selve siden er enkel å finne. Brukskvalitet sikrer at besøkende han betjenes på en intuitiv og enkel måte, mens troverdighet gjør at bedriften fremstår som en pålitelig og troverdig aktør.